LORETA DUCHOVNÍ

Akce pro poutníky

 

PROSINEC 2018 

 

5. prosince - Večery u kapucínůJiž 85. benefiční koncert se koná tradičně první listopadovou středu od 19 hodin v barokním refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě. Během večera vystoupí pražský vokální soubor 
I Dilettanti pod vedením Čeňka Svobody. Výtěžek benefice podpoří Azylový dům Gloria pro matky s dětmi Arcidiecézní charity Praha.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V LORETĚ A U KAPUCÍNŮ
 
                                                                                   PMKA    LOR
24. 12.   Vigile slavnosti Narození Páně  16:00  
25. 12.  Slavnost Narození Páně  08:30  19:00
26. 12.  Svátek sv. Štěpána  08:30  
27. 12.  Svátek sv. Jana  08:30  
28. 12.  Svátek sv. Mláďátek  08:30  
29. 12.  Sobota v oktávu Narození Páně    
30. 12.  Svátek sv. Rodiny  08:30  19:00
31. 12.  Poděkování za starý rok  17:00  
01. 01.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie  08:30  19:00
02. 01.  Pam. sv. Baziala a Řehoře  17:00  
03. 01.  Pam. Nejsv. jména Ježíš  17:00  
04. 01.    17:00  
05. 01.      
06. 01. Slavnost Zjevení Páně  08:30  19:00

 

Použité zkratky:
PMKA = Klášterní kostel Panny Marie, Královny andělů
LOR = Kostel Narození Páně v Loretě
 

25. prosince - poutní Slavnost Narození Páně – Lidový zpěv koled během mše svaté v 19 h doprovodí na varhany Radek RejšekPřibližně ve 20.15 (po skončení večerní bohoslužby) následuje vytrubování z loretánského balkonu v podání členů Hudby Hradní stráže a koncert na historickou zvonohru

neděle 13. ledna v 19.00 - svátek Křtu Páně
Hudbu z období středověku a rané renesance s vánoční tématikou zahrají a zazpívají při večerní mši svaté v kostele Narození Páně členové souboru Gemini Musicales Kladna.

Pražská Loreta se stala součástí nové poutní cyklotrasy

Poutní cyklotrasa z Lorety na Křemešník zaujme dospělé i děti, a to nejen nyní v červnu, ale po celou sezónu. Čistá cesta s vírou, krásnou Sázavou, Vysočinou… malí i velcí poutníci si zde najdou každý to své. Více informací najdete na webu poutní cesty.

kremesnik poute

 

mass4m 

 

>> mohlo by vás také zajímat

 

Pravidelné bohoslužby 

 
MŠE SVATÉ:
 

v neděli  - 19:00 v kostele Narození Páně

Zpravidla každou 3. neděli v měsíci doprovázejí večerní mši svatou v Loretě pozvaní umělci.

13. 1.
Svátek Křtu Páně - vánoční hudbu z doby středověku zahrají a zazpívají členové souboru Gemini Musicales z Kladna.

17. 2.
6. neděle v mezidobí - skladby starých mistrů zahrají varhaník Kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Ondřej Valenta s flétnistkou a muzikoložkou Evou Prchalovou.

17. 3.
2. neděle postní - k postnímu rozjímání zahraje na historické varhany kostela Narození Páně varhaník pražské Lorety Radek Rejšek.

21. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Zazní slavnostní mše Valentina Rathgebera v podání členů souboru Ensemble 1631.

Číst dál...

Individuální poutní mše

mass1m

Plánujete pouť do Prahy s knězem a chtěli byste v Loretě slavit mši svatou a připojit se tak k zástupu poutníků, kteří již bezmála čtyři století na toto místo modlitby přicházejí? Bratři kapucíni vám v tom rádi vyjdou vstříc.

Číst dál...

Kostel Narození Páně


IMG 3288Do stavebního vývoje Pražské Lorety zasáhla v 1. pol. 18. století významná rodina architektů – Dientzenhoferové. Starší Kryštof započal dvoufázovou přestavbu kostela a navrhl západní průčelí celého komplexu, které po jeho smrti r. 1722 dokončil s drobnými úpravami jeho syn Kilián Ignác (je také autorem řešení terasy s balustrádami před průčelím). Kryštofův nevlastní syn J. J. Aichbauer dokončil r. 1735 závěrečnou přestavbu kostela, kterou financovala (stejně jako většinu vnitřního vybavení) Marie Markéta hraběnka Waldsteinová, roz. Czernínová z Chudenic.

Číst dál...

Santa Casa

letni casaMálokdo ví, že malá zdobená kaple uprostřed arkádového dvora Lorety je vlasně tou skutečnou loretou v pravém smyslu toho slova. Tato kaple, zvaná také "Loretánský domek" nebo někdy "Svatá Chýše" představuje „pravou podobou“ (lat. vera effigies) italského vzoru - kaple v italském Loretu. V barokním výkladu se skrze vnější podobu předmětu kultu přenáší její „sacrum“. Proto je tolik uctívaných kopií gotických soch nebo slavných obrazů z poutních míst.

Položením základního kamene k domku 3. června 1626 byla započata historie celého poutního místa. První patronkou a zakladatelkou byla Benigna Kateřina z Lobkowicz, která jako architekta kaple zvolila vídeňského Itala G. B. Orsiho. Stavbu vysvětil 25. března 1631 pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál hrabě z Harrachu.

Číst dál...

Úcta k Panně Marii Loretánské

casa

 Loretánský domek – Santa Casa – je stavba, která původně stála v palestinském Nazaretu a byla svědkem tajemného a posvátného okamžiku Vtělení, kdy archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že počne z Ducha svatého, a kdy se jednorozený Boží Syn stal v jejím lůně člověkem. Zde pak svatá Rodina přebývala po návratu z egyptského vyhnanství a Maria tu žila až do Kristovy smrti. Mariánský domek se stal záhy uctívaným místem křesťanů a následně i terčem opakovaných útoků saracénů. Nejnovější výzkumy prokazují, že tři stěny Casy, přiléhající původně ke skále, byly r. 1291 zásluhou poutníků rozebrány a po jednotlivých částech přepraveny lodí nejdříve do dnešní Dalmácie a později, r. 1294, do Loreta poblíž italské Ancony. Zdá se, že jméno rodiny Angeli, která stála v pozadí transferu domku ze Svaté země, dala časem vzniknout legendě o zázračném přenesení prostřednictvím andělů (což se často obráží v dílech výtvarného umění).

Číst dál...

Z pouti na památku

 

0001Ať už k nám přicházíte jako turisté, abyste obdivovali dovednost a um barokních architektů, malířů, sochařů a zlatníků, nebo jste poutníci, kteří přicházejí na místo modlitby, nebo jako hudbymilovní návštěvníci koncertů, je vám většinou společné přání odnést si domů na památku nějakou drobnost, která by vám návštěvu Lorety připomínala. Proto je tu náš muzejní stánek v 1. patře ambitu, nedaleko vchodu do trezorové místnosti klenotnice.
Číst dál...

poutniMájové poutě v Loretě

Srdečně vás zveme na sobotní májové poutě do loretánského kostela Narození Páně. Mše svaté začínají v 18 h a budou hudebně doprovázeny různými sbory. Po bohoslužbě můžete prožít loretánské litanie s průvodem v ambitu.

Číst dál...