Pravidelné bohoslužby 

 
MŠE SVATÉ:
 

v neděli - 19:00 v kostele Narození Páně

Zpravidla každou 3. neděli v měsíci doprovázejí večerní mši svatou v Loretě pozvaní umělci.

15. 9. 2019 – 24. neděle v mezidobí
Žalmy Davidovy provedou při mši svaté loretánští varhaníci Alena Maršíková a Radek Rejšek.

20. 10. 2019 – 29. neděle v mezidobí
Historické varhany pražské Lorety rozezní varhaník kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého Martin Moudrý.

24. 11. 2019 – slavnost Ježíše Krista Krále
V poslední neděli liturgického roku přednese varhanní skladby loretánský regenschori Radek Rejšek.

15. 12. 2019 – 3. neděle adventní
Chorální Rorate caeli z Graduale simplex zazpívají Kapucínští choralisté.

25. 12. 2019 – Slavnost Narození Páně (poutní slavnost)
Lidový zpěv koled během mše svaté v 19 h doprovodí na varhany Radek Rejšek. Přibližně ve 20 hodin (po skončení večerní bohoslužby) následuje vytrubování z loretánského balkonu v podání členů Hudby Hradní stráže a koncert na historickou zvonohru.

 

mass8m

>> mohlo by vás také zajímat