pax et bonum malaPax et Bonum

Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1618 – 2018 / výstava sice již oficiálně skončila, nicméně většina exponátů je stále k dispozici návštěvníkům, dokud je na jaře r. 2020 nenahradí nová výstava. O změnách v expozici vás budeme včas informovat!
Řád kapucínů je s pražskou Loretou spojen již od jejího založení. Přijďte si prohlédnout výstavu, mapující šíři působení řádu v průběhu dějin.

 

pax et bonum1

V patře ambitu pražské Lorety aktuálně otevřena výstava, zaměřená na historii řádu Menších bratří kapucínů. Kapucíni jsou nejmladší odnoží tzv. františkánské rodiny, tedy církevních řádů, které žijí podle řehole sv. Františka z Assisi. Do Čech přišli první bratři už v roce 1599, ale teprve r. 1618 byla ustanovena česko-rakouská provincie, první samosprávný celek řádu na našem území, jehož 400. výročí vzniku si letos připomínáme.

erb kapucini

Znak františkánských řádů po staletí nese dvojici zkřížených paží, paži Kristovu a paži sv. Františka, které společně nesou kříž. Františkánským heslem je latinské "Pax et Bonum", tedy "Pokoj a dobro", prosté poselství, nesoucí radosnou zvěst Evangelia. Výstava chce přiblížit veřejnosti šíři působení řádu od počátku 17. století až do dnešních dní.  

pax et bonum5pax et bonum2

 

Přestavuje kapucíny jako burcující misionáře, nadané kazatele, diplomaty, vyhledávané zpovědníky. Kapucíny jako žádané vojenské kaplany na bitevních polích doby barokní, ale také kapucíny
v uniformách 2. světové války. Kapucíny, kteří obětavě pečovali o nemocné v době morových epidemií, kapucíny věnující se nejrůznějším charitativním projektům. Aby výstava mohla být skutečně vizuálním projektem, vystavena je řada uměleckých děl, spojených s historií řádu, která odrážejí kapucínskou identitu i typické projevy spirituality a apoštolátu. Výstava nabízí také souhrnný pohled na všechna místa na území ČR, kde kapucíni
v průběhu dějin působili. 
 
 
Doba trvání výstavy: 6. dubna – 31. prosince 2018
Kurátoři výstavy: Petr Bašta, Markéta Baštová
Spolupracující historici, autoři textů na panelech:

Marek Brčák

Pacifik Miroslav Matějka

Matyáš František Bajger

Alessandro Catalano

Martin Flosman

Jiří Havlík

Jiří Hrbek

Karel Nesměrák

Zdeněk Orlita

Dagmar Smolíková

Jan Stříbrný

Jiří Wolf

 

Exponáty na výstavu laskavě zapůjčily tyto instituce: Národní muzeum v Praze, Loreta Rumburk / Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Konvent sester alžbětinek v Praze, Konvent sester alžbětinek v Brně, Česká křesťanská akademie, soukromí zapůjčitelé, a samozřejmě kapucínské kláštery v Praze na Hradčanech, v Praze na Novém Městě, v Sušici a v Brně. 

pax et bonum6

 

 

pax et bonum3pax et bonum4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> mohlo by vás také zajímat