marie terezie2Děkujeme vám za podporu!

Naši milí přátelé, chtěli bychom vám poděkovat za vaši přízeň, za to, že s námi zůstáváte i v této těžké době. Doufáme, že přežijeme, že Loreta jako historická památka se svými působivými sbírkami bude moci nadále zůstat přístupná veřejnosti. Nejsme totiž státní příspěvkovou organizací a na provoz si musíme vydělat sami. Dlouhé nucené uzavření a absence turistického ruchu v Praze pro nás znamená vážné existenční ohrožení. Pokud nás chcete podpořit a stát se novodobými donátory Lorety, můžete tak učinit skrze “vstupenku na NIC”. Děkujeme, že jste s námi!