crib4Doba k návštěvě Betlémů
se krátí

Ještě po několik nadcházejících dní bude možno vidět vystavené barokní betlémy!

Číst dál...

Obnova památek

Když se počátkem devadesátých let mohli bratři kapucíni po dlouhé nucené pauze opět vrátit do klášterů, jistě si v tu chvíli nebyli schopni představit - podobně jako většina řeholníků ve stejné situaci - kolik úsilí budou muset věnovat na obnovu svých domů zdevastovaných za dobu totality. Vedle duchovních otázek vlastní řeholní formace tak museli řešit havarijní stav řady klášterních budov. Teprve později, v r. 1997, se pozornost bratří pomalu začala obracet i k historickému mobiliáři. Pouze nepatrný zlomek původního zařízení klášterů se zachoval na místě, naprostá většina významnějších uměleckých děl byla v 50. letech deponována ve státních institucích - muzeích, galeriích, knihovnách atd., kde, až na výjimky, opět zaplňovala police depozitářů (podle dostupných dokumentů Náboženské matice byl mobiliář českých a moravských kapucínských klášterů takto rozvezen nejméně do 23 různých institucí).

Číst dál...

pasijeLidová PAŠIJOVÁ HRA

28. dubna v 15.00
O druhé neděli velikonoční jste zváni k účasti na Pašijové hře na náměstí před Loretou. Nenechte si ujít toto působivé Zrcadlo umučení a Vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista! Divadlo doprovodí loretánská zvonohra. Hrají zbraslavští farníci, ochotníci a několik profesionálů. Vstup do Lorety nebude během představení nijak omezen.
Číst dál...

crib4Barokní kapucínské betlémy 
už nejsou přístupné

Upozorňujeme návštěvníky, že barokní betlémy (velký v klášterním kostele P. Marie Andělské ani malý z refektáře kláštera, umístěný v loretánském kostele Narození) již letos NEJSOU přístupné, tak jako v minulých letech. Děkujeme za pochopení!

marie terezie2Dne 16. července
bude Loreta uzavřena

Upozorňujeme návštěvníky, že Loreta bude z důvodu natáčení historického filmu "Marie Terezie 2"  
dne 16.7.2019 uzavřena pro veřejnost.
Děkujeme za pochopení!