Loretánský poklad

 

00016 1

Loretánský poklad je pozoruhodným souborem, pestrou mozaikou uměleckých děl vytvořených nejrůznějšími technikami převážně ze vzácných materiálů - všechna tato díla sem věnovali dobrodinci z vděčnosti, jako dary P. Marii Loretánské, většinou na poděkování za vyslyšení svých proseb. Přijďte si vychutnat pohled na díla, která už po staletí berou dech návštěvníkům poutního místa!

Poklad v Loretě je vedle pokladu svatovítského největším a nejcennějším chrámovým pokladem v českých zemích. Narozdíl od pokladnice sv. Víta až na jedinou výjimku neobsahuje díla středověká, jsou zde shromážděna prakticky výhradně díla 16. - 19. století. Zvlášť výjimečná je kolekce velkých barokních monstrancí, jejichž kvalita je prvotřídní a představují vrchol zlatnictví přelomu 17. a 18. století. 00016 3Tyto významné kusy, v čele s Diamantovou monstrancí, zvanou Pražské slunce, jsou skutečným evropským unikátem. Zajímavé jsou samozřejmě i další cennosti pokladu, domácí oltáříky, relikviáře, koruny milostné sochy P. Marie Loretánské, řezby ve slonovině, 00016drobné sošky, obrazy a šperky. 

 
 
 
 
 
 
 
  
>> Podívejte se detailněji na některá zajímavá díla Loretánského pokladu: