frantisek blazen2Večery u kapucínů - 5. dubna

Srdečně vás zveme do refektáře kapucínského kláštera naproti Loretě, kde se bude konat již 70. benefiční večer. Přijďte se podívat na poutavou one man show a zároveň podpořit dobrou věc!

 
 

Od 19:00 hodin v klášterním refektáři naproti Loretě.frantisek blazen1

"František blázen" – One man show, step, body‐drum a vyprávění o životě a smrti sv. Františka z Assisi. Příběh o svatém showmanovi. Chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější – a šly za ním davy. Autorský projekt František blázen je inspirovaný narativním divadlem Daria Fo. 

„Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extremista; když plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. Vyprávění legend bylo u samého počátku evropského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypravěčů a u začátků commedie dell arte a hledám vyjádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a tak chci vyprávět.“

 — Jan Horák

 

frantisek blazen3

 

Výtěžek benefice podpoří Azylový dům Gloria Arcidiecézní charity Praha pro ženy a matky s dětmi poskytuje přechodné ubytování ženám, matkám a jejich dětem, které nemají možnost jiného bydlení. Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi pomáhá načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života.

frantisek charita1

frantisek charita

Bratři kapucíni se těší na vaši návštěvu!

 

dientzenhoferove webcz

logo hrobka