zvony1Koncerty zvonohry

pro návštěvníky

PROGRAM NA KVĚTEN 2018
Spojte svou návštěvu Lorety se zajímavým hudebním zážitkem!

 

Naši carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

Neděle 6. května

15:00 hod.

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: Bůh všemohúcí
Kristus, jenž byl na smrt vydán
Nuž křesťané, radujte se
Otče náš, milý Pane
Raduj se a vesel
Bratři nad svým vykoupením
Proč apoštolé

Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)

16:00 hod.

Marco Uccellini: Sinfonia
Anonym z Liuzzi: O divina virgo
Neidhardt te Reuental: Jarní

Adam z Halle: Hélas

Jan Křtitel Kuchař: Adagio

Charles Gounod: Ave Maria

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

 

hraje Radek Rejšek

Neděle 13. května

15:00 hod.

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: Bůh všemohúcí
Kristus, jenž byl na smrt vydán
Nuž křesťané, radujte se
Otče náš, milý Pane
Raduj se a vesel
Bratři nad svým vykoupením
Proč apoštolé

Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)

16:00 hod.

Marco Uccellini: Sinfonia
Anonym z Liuzzi: O divina virgo
Neidhardt te Reuental: Jarní

Adam z Halle: Hélas

Jan Křtitel Kuchař: Adagio

Charles Gounod: Ave Maria

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

 

hraje Radek Rejšek

Neděle 20. května – Seslání Ducha svatého

15:00 a 16:00 hod.

Improvizace na svatodušní nápěvy

hraje Vít Janata

Neděle 27. května – Nejsv. Trojice

15:00 a 16:00 hod.

M. A. Charpentier: Prélude k Te Deum

J. Knox: A little suite, Toccatina
Georg Friedrich Händel: Air from 10th concerto
Anonym: Nitida Stella
Henry Purcell: Air a Trumpet tune
Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince
Karel Václav Hollan Rovenský: Maria, pole vznešené
Improvizace

hraje Vít Janata 

>> mohlo by vás také zajímat: