zvony1Koncerty zvonohry

pro návštěvníky

PROGRAM NA ČERVEN 2019
Spojte svou návštěvu Lorety se zajímavým hudebním zážitkem!

 

Naši carillonéři pro vás hrají o nedělích a svátcích krátké skladby na tento
v Čechách unikátní hudební nástroj. Poslouchat můžete i venku před Loretou na náměstí, ovšem mnohem intenzivnější je hudební zážitek zevnitř - stojíte-li v nádvoří Lorety. Zvonohra totiž byla navržena tak, aby hrála poutníkům shromážděným kolem Santa Casy.

Neděle 2. června 

15:00 hod.

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo
Velikonoční písně: Bůh všemohúcí
Kristus, jenž byl na smrt vydán
Nuž křesťané, radujte se
Otče náš, milý Pane
Raduj se a vesel
Bratři nad svým vykoupením
Proč apoštolé

Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)

hraje Radek Rejšek

16:00 hod.

Marco Uccellini: Sinfonia
Anonym z Liuzzi: O divina virgo
Neidhardt te Reuental: Jarní
Adam z Halle: Hélas
Jan Křtitel Kuchař: Adagio
Charles Gounod: Ave Maria

Georg Friedrich Händel: Canticorum iubilo

hraje Radek Rejšek

Neděle 9. dubna – slavnost Seslání Ducha svatého

15:00 hod. 

Chorál: Veni creator spiritus
Henry Purcell: Air a Trumpet tune
Duchovní píseň „Přijdi, o Duchu přesvatý“ 
Marc Antoine Charpentier: Preludium (Te Deum)
Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince

Improvizace

hraje Vít Janata 

16:00 hod. 

Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince
Henry Purcell: Aria s variacemi
Knox: A little suite, Toccatina
Marco Uccellini: Sinfonia
Improvizace

hraje Vít Janata 

Neděle 16. června

15:00 hod.

Georg Friedrich Händel: Menuet z Vodní hudby
Georg Friedrich Händel: Preludium c moll
Neidhardt te Reuenthal: Jarní
Adam z Halle: Hélas
Anonym z Liuzzi: O divina virgo

Johann Joacim Quantz: L´Inconnue

hraje Radek Rejšek

16:00 hod.

Marco Uccellini: Sinfonia
Duchovní písně: „Miluj Pána, Boha svého“
„Sluší se vždy chváliti“
Jan Křtitel Kuchař: Adagio

Léón Boëllmann: Postludium

hraje Radek Rejšek

Neděle 23. června

15:00 hod.

České mariánské písně (výběr)
Anonym: Ave virgo gloriosa
Bedřich Smetana: Matičko Boží, obětuj (z opery Tajemství)
Jan Novák: Ty Boží lásko 
Charles Gounod: Ave Maria

Léón Boëllmann: Postludium

hraje Radek Rejšek 

16:00 hod.

Marco Uccellini: Sinfonia
Anonym: 4 skladby z Carillonérské knihy Jana de Gruytterse
J.J.Quantz: L´Inconnue
Mauritius Vogt: Vanitas et minuetta pro defunctae nobilitatis

J. J. Rousseau: Carillon milanais

hraje Radek Rejšek 

Neděle 30. června

15:00 a 16.00 hod.

M. A. Charpentier: Preludium k Te Deum
J. Knox: A little suite, Toccatina
Georg Friedrich Händel: Air from 10th concerto
Anonym: Nitida Stella

Henry Purcell: Air a Trumpet tune
Jeremiah Clarke: Pochod dánského prince
Karel Václav Hollan Rovenský: Maria, pole vznešené
Improvizace

hraje Vít Janata 

>> mohlo by vás také zajímat: