Nedělní duchovní hudba

21. července 2019

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Pozvaní umělci doprovodí mši svatou zpravidla každou 3. neděli v měsíci, výjimku budou tvořit významné svátky a slavnosti během liturgického roku. Dáme prostor jak varhanní hudbě, tak komornímu repertoáru, figurálním mším nebo gregoriánskému chorálu.

neděle 21. července od 19 hodin - 16. neděle v mezidobí

V den svátku zakladatele kláštera kapucínů na Hradčanech sv. Vavřince z Brindisi zahraje na varhany loretánský regenschori Radek Rejšek.

Další termíny bohoslužeb s duchovní hudbou v roce 2019:
18.8., 15.9., 20.10., 17.11., 15. 12. a 25.12.

Radek Rejšek