noty

Nedělní duchovní hudba

15. září 2019

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Pozvaní umělci doprovodí mši svatou zpravidla každou 3. neděli v měsíci, výjimku budou tvořit významné svátky a slavnosti během liturgického roku. Dáme prostor jak varhanní hudbě, tak komornímu repertoáru, figurálním mším nebo gregoriánskému chorálu.

neděle 15. září od 19 hodin - 24. neděle v mezidobí

Žalmy Davidovy a varhanní skladby starých mistrů zazní v podání Aleny Maršíkové a Radka Rejška.

Další termíny bohoslužeb s duchovní hudbou v roce 2019:

15.9., 20.10., 24.11., 15. 12. a 25.12.

Alena Maršíková a Radek Rejšek