noty

Nedělní duchovní hudba

16. února 2020

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Každou 3. neděli v měsíci zazní při mši svaté varhanní hudba, komorní repertoár, figurální mše nebo gregoriánský chorál.

neděle 16. února od 19 hodin - 6. neděle v mezidobí

Při nedělní večerní mši svaté v kostele Narození Páně zazní skladby pro trubku a varhany v podání Aleny Maršíkové a Radka Rejška.


manual

Hrací stůl loretánských varhan