noty

Nedělní duchovní hudba

15. prosince 2019

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Pozvaní umělci doprovodí mši svatou zpravidla každou 3. neděli v měsíci, výjimku budou tvořit významné svátky a slavnosti během liturgického roku. Dáme prostor jak varhanní hudbě, tak komornímu repertoáru, figurálním mším nebo gregoriánskému chorálu.

neděle 15. prosince od 19 hodin - 3. neděle adventntní

Při nedělní večerní mši svaté v kostele Narození Páně zazní latinské chorální zpěvy v podání Kapucínských choralistů.

Další termíny bohoslužeb s duchovní hudbou v roce 2020:

bude upřesněno.

Kapucínští choralisté