noty

Nedělní duchovní hudba

20. října 2019

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Pozvaní umělci doprovodí mši svatou zpravidla každou 3. neděli v měsíci, výjimku budou tvořit významné svátky a slavnosti během liturgického roku. Dáme prostor jak varhanní hudbě, tak komornímu repertoáru, figurálním mším nebo gregoriánskému chorálu.

neděle 20. října od 19 hodin - 29. neděle v mezidobí

Při nedělní večerní mši svaté v kostele Narození Páně rozezní historické varhany varhaník kostela P. Marie a sv. Karla Velikého Martin Moudrý.

Další termíny bohoslužeb s duchovní hudbou v roce 2019:

24.11., 15. 12. a 25.12.

Martin Moudrý