noty

Nedělní duchovní hudba

21. června 2020

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Každou 3. neděli v měsíci zazní při mši svaté varhanní hudba, komorní repertoár, figurální mše nebo gregoriánský chorál.

neděle 21. června od 19 hodin - 12. neděle v mezidobí

Při nedělní večerní mši svaté v kostele Narození Páně zazní Missa F dur. Půvabné dílo s lehkým pastorálním nádechem napsal bavorský beneditin Valentin Rathgeber, jehož hudba v 18. století v Loretě skutečně zněla. Interpretace se ujmou členky souboru Ensemble 1631.


 societas musicalis3

Ensemble 1631