LORETA HUDEBNÍ

noty

Nedělní duchovní hudba

kostel Narození Páně, 18. října - zrušeno

Užší spojení liturgie a umění pravidelně nabídnou nedělní nebo sváteční bohoslužby v loretánském kostele.

Chceme tak navázat na bohatou hudební historii tohoto místa, které zejména v 18. století patřilo nejen úrovní provozované hudby k nejvýznamnějším pražským chrámům.

Každou 3. neděli v měsíci zazní při mši svaté varhanní hudba, komorní repertoár, figurální mše nebo gregoriánský chorál.

neděle 18. října od 19 hodin - 29. neděle v mezidobí

Program zrušen s ohledem na platná nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru.