Vánoční hudba v Loretě 

A V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
P. MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ
S dobou Vánoc je neodmyslitelně spojená hudba. Oba kostely ve správě hradčanských kapucínů se proto zájemcům otevřou s pestrou nabídkou duchovní hudby jak v rámci liturgie tak při koncertech.

Poutní bohoslužba v kostele Narození Páně 25. prosince od 19 hodin bude patřit lidovému zpěvu koled, které na varhany doprovodí Radek Rejšek. Poté následuje cca ve 20:15 koncert "Loretánské vánoční vytrubování" na němž zazní loretánská zvonohra a společně s ní zahrají i členové Hudby hradní stráže. 25. prosince od 15:30 se ještě uskuteční pravidelný koncert loretánské zvonohry, na němž zazní vánoční koledy nebo skladby starých mistrů, další pravidelné hudební produkce se ve stejný čas budou konat 1. ledna, 6. ledna a 13. ledna. Kromě tohoto bude příležitost slyšet krátké a příležitostné hudební produkce vánočních melodií nebo skladeb od středy 26. prosince do pondělí 31. prosince.

V den Slavnosti Zjevení Páně 6. ledna od 17.15 se v kostele Panny Marie Královny andělů uskuteční "Tříkrálový koncert" s lidovým zpěvem koled a hudbou Valentina Rathgebera v podání vokálně instrumentálního souboru Ensemble 1631. Vstupné je dobrovolné, tento koncert také symbolicky ukončí příležitost k pravidelné sváteční prohlídce unikátního kapucínského barokního betléma.

13. ledna od 15:30 na Svátek Křtu Páně v kostele Panny Marie Královny andělů zveme na koncert duchovní hudby "Loučení s Vánocemi". Zahrají a zazpívají na něm členové souborů Piccola orchestra a Piccolo coro s dirigentem Markem Valáškem. I zde je vstupné dobrovolné a těšit se můžete na pohlazení mystickou hudbou i společný zpěv koled. V 19 hodin v rámci pravidelné Nedělní duchovní hudby bude při mši svaté v kostele Narození Páně v Loretě bude znít středověká vánoční hudba v podání kladenského souboru Gemini Musicales.