vlny1Večery u kapucínů - 6. června

První červnovou středu jste srdečně zváni do refektáře kapucínského kláštera naproti Loretě. Přijďte si poslechnout kapelu Vlny a zároveň
podpořit dobrou věc!

 Benefice se koná jako obvykle v 19:00 hodin v barokním klášterním refektáři naproti Loretě. 

vlny2

vlny3

Během večera vystoupí kapela Vlny s programem nazvaným  "Melodie v půlnočním tichu". Výtěžek benefice podpoří denní stacionář a odlehčovací službu CENTRUM SEŇORINA, pomáhající klientům se sníženou soběstačností z důvodu kognitivních poruch, jako jsou Alzheimerova choroba a jiné typy demence.

senorina1

senorina

Bratři kapucíni se těší na vaši návštěvu!