Alena Maršíková Michálková

Hru na varhany studovala u MgA. Pavla Černého v rámci varhanního kurzu při Arcibiskupství pražském. Zúčastnila se kurzů pro varhaníky pořádaných konzervatoří v Opavě. Absolvovala studium teologie na Katolické teologické fakultě v Praze.

Číst dál...

Radek Rejšek

radek

Na konzervatoři v Praze studoval kompozici (u Jindřicha Felda a Oldřicha Semeráka) a hru na trubku (u Václava Junka a Josefa Svejkovského). Ve studiu kompozice pak pokračoval na pražské AMU (u Jiřího Dvořáčka) a na brněnské JAMU (u Zdeňka Zouhara), kde v r. 1990 svá studia ukončil.

Číst dál...

Vít Janata

vitek

Vystudoval kompozici u Antonína Bílého na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory při kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově a se smíšeným sborem ČVUT, dodnes vede loretánský pěvecký soubor Collegium Quod Libitum.

Číst dál...

Varhaníci a ředitelé kůru v historii Lorety

1679-1681 - Matěj Kupeček
? - 1681 - Václav Reisenzahn
1681-1684 - František Ridiger
kol.1701 - Jan Kryštof Karel Gayer
kol.1712 - Jakub Trenský
1720-1737 - Jan Antonín Tadeáš Görbig
kol.1737 - Antonín Gräbner

Číst dál...