Alena Maršíková Michálková

Historicky poučenou interpretaci studuje na Akademii staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, hru na varhany u Roberta Huga. Absolvovala kurz pro varhaníky při Arcibiskupství pražském u Pavla Černého, zúčastnila se kurzů pro varhaníky pořádaných Církevní konzervatoří v Opavě.

Stojí v čele souboru staré hudby Ensemble 1631, který v pražské Loretě doprovází liturgii a vystupuje na koncertech duchovní hudby. Pracuje na stanici Český rozhlas Vltava jako hudební redaktorka se specializací na starou hudbu. Spoluvytváří dramaturgii hudebního projektu pražské Lorety Nedělní duchovní hudba. 

Absolvovala studium katolické teologie na Katolické teologické fakultě UK a muzikologii na Filozofické fakultě UK.