Akce pro poutníky

 

DUBEN 2017

  

1. dubna – Poutní sobota. Mši sv. v 18.00 v kostele Narození Páně celebruje P. Miroslav Dvouletý, farář z Jirkova; po mši sv. loretánská pobožnost v ambitu. 

5. dubna - Večery u kapucínů. Od 19.00 hodin v refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě - zveme vás na 70. benefiční večer. V autorské hře „František blázen" vystoupí Jan Horák. Výtěžek bude věnován Azylovému domu Gloria Arcidiecézní charity Praha.

VELIKONOCE 2017 V U KAPUCÍNŮ A V LORETĚ

 

Květná neděle 

 • Obřady Květné neděle začnou v 8. 30 v kostele Narození Páně v Loretě, kde bude žehnání ratolestí a poté se půjde průvodem přes Loretánské náměstí do klášterního kostela P. Marie Andělské, kde se bude konat mše svatá. 
Pondělí až středa Svatého týdne
 • 18 h ≈ mše svatá a nešpory, předchází modlitba růžence - v klášterním kostele P. Marie Andělské (PMA)
Zelený čtvrtek
 • 7.30 h ≈ ranní chvály a modlitba se čtením - PMA
 • 13 h ≈ modlitba uprosřed dne - PMA
 • 18 h ≈ mše svatá na památku Večeře Páně - PMA
 • 21 h ≈ kompletář, po domluvě je možné zůstat v kostele i poté - PMA
Velký pátek
 • 7.30 h ≈ ranní chvály a modlitba se čtením - PMA
 • 13 h ≈ modlitba uprosřed dne - PMA
 • 17.25 h ≈ křížová cesta - PMA
 • 18 h ≈ obřady na památku Umučení Páně - PMA
 • 21 h ≈ kompletář, po domluvě je možné zůstat v kostele i poté - PMA
Bílá sobota
 • 7.30 h ≈ ranní chvály a modlitba se čtením - PMA
 • 13 h ≈ modlitba uprosřed dne - PMA
 • 17 h ≈ nešpory – večerní chvály - PMA
 • 20 h ≈ obřady Velikonoční vigilie - PMA
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
 • 8.30 h ≈ ranní chvály a růženec - PMA
 • 9.30 h ≈ mše svatá, žehnání velikonočních pokrmů - PMA
 • 11.30 h ≈ modlitba uprostřed dne - PMA
 • 17 h ≈ nešpory – večerní chvály - PMA
 • 18 h ≈ mše svatá v kostele Narození Páně v Loretě

30. dubna – Při mši svaté o 3. neděli velikonoční v kostele Narození Páně zazní Missa in a A. Lottiho v podání Societas Musicalis a Jana Hartingera (baryton).

PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY! 

mass4m 

 

>> mohlo by vás také zajímat

 

dientzenhoferove webcz

logo hrobka