Akce pro poutníky

 

neděle 7. června 

Výroční den vysvěcení loretánského chrámu Narození Páně. Liturgicky budeme při mši svaté slavit Slavnost Nejsvětější Trojice, která má ve slavení přednost.

neděle 21. června

O 12. neděli v mezidobí zazní v rámci projektu Nedělní duchovní hudba při mši sv. v 19.00 Missa F dur Valentina Rathgebera, OSB, jejíž neúplnou část Credo dokončila muzikoložka Alena Maršíková. Rathgeberovy skladby v Loretě v 18. století skutečně zněly, víme, že si loretánský regenschori nechal opsat jeho sbírku nedělních ofertorií. Komorní liturgické dílo provede Ensemble 1631, tentokrát ve složení Lucie Vocelová - zobcová flétna, Tereza Růžičková - soprán, Marcela Štědrová - alt a Alena Maršíková - varhany. Na závěr si zazpíváme píseň č. 805, která je novou melodií loretánské zvonohry.

krist slonovina

 

Pražská Loreta se stala součástí nové poutní cyklotrasy

Poutní cyklotrasa z Lorety na Křemešník zaujme dospělé i děti, a to nejen nyní v červnu, ale po celou sezónu. Čistá cesta s vírou, krásnou Sázavou, Vysočinou… malí i velcí poutníci si zde najdou každý to své. Více informací najdete na webu poutní cesty.

kremesnik poute

 

mass4m 

 

>> mohlo by vás také zajímat