Akce pro poutníky

 

ŘÍJEN 2017

  
6. října - Večery u kapucínů. Již 74. benefiční koncert se koná tradičně první zářijovou středu od 19 hodin v barokním refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě. 
Během večera vystoupí komorní pěvecký sbor Byzantion - Collegium musicae slavicae Praga. Výtěžek benefice podpoří organizaci Raná péče EDA, která poskytuje pomoc rodinám, v nichž vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

7. října - Poutní sobota. Mše sv. v 18.00 v kostele Narození Páně; po mši sv. loretánská pobožnost v ambitu.

 
mass4m 

 

>> mohlo by vás také zajímat