Památka Panny Marie Loretánské

10. prosince od 17 hodin si při mši svaté připomeneme svátek pojící se k Sancta Case, památku Panny Marie Loretánské.
 
Z kapacitních důvodů předepsaných aktuálními protiepidemickými opatřeními se ale slavení přesouvá do sousedního klášterního kostela Panny Marie Královny andělů.

 

 

 

 

Tato památka vyzdvihuje loretánskou svatyni jako místo pro rozjímání tajemství vtěleného Slova a jeho matky Panny Marie, dokonalé učednice evangelia a Matky církve. Oslava má povzbudit všechny věřící a zvláště rodiny, mladé lidi a řeholníky v následování ctností Bohorodičky i Svaté rodiny.
Santuario deLoreto

Apoštolský stolec a italské Loreto spolu po staletí propojovalo silné pouto. Poutní místo navštívilo více než 12 papežů – mezi nimi i Benedikt XV., který Pannu Marii Loretánskou prohlásil za patronku letců. Papež František sem zavítal loni v březnu o slavnosti Zvěstování Páně a podepsal zde apoštolskou exhortaci Christus vivit. Kromě nové památky také vyhlásil Loretánský svatý rok Panny Marie Královny a Brány nebes, který v italském Loretu začal 8. prosince 2019 a bude zakončen 10. prosince 2020.

logo universale giubileo 1

O hudební doprovod liturgie se postarají Kapucínští choralisté. Zazní latinský chorál a na závěr i středověký vícehlas.

madona loreto

  

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.