adventct

 

Loreta
+ Lobkowiczký palác 

"dvojitá porce" krásy,
umění a historie

Nově nabízíme výhodnou kombinovanou vstupenku do Lorety a Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu. Obě místa spojuje historie rodu Lobkowiczů, kteří byli od založení Lorety patrony poutního areálu. Ideální je dát se procházkou z Pohořelce (tram.22) dolů k Loretě, a potom pokračovat na Hrad do Lobkowiczkého paláce.

Historie Lorety je významně spojena s historií šlechnického rodu Lobkowiczů. Zakladatelka Benigna Kateřina pocházela z duchcovské větve tohoto rodu, zatímco její manžel, Vílém mladší Popel z Lobkowicz byl příšlušníkem bílinské větve. Bílinští Lobkowiczové jako patroni poutního místa, podporovatelé a mecenáši opatrovali Loretu až do roku 1722, kdy smrtí vnuka Benigny Kateřiny, Oldřicha Felixe Popela z Lobkowicz vymřela bílinská větev po meči. To byl také okamžik, kdy rodová hrobka pod samotnou Loretou – Santa Casou – přestala být užívána. Sňatkem Eleonory Karolíny s Filipem Hyacinthem 4. knížetem z Lobkowicz přešel patronát nad Loretou na knížecí, roudnickou větev rodu Lobkowiczů. 

lobkowicz

Lobkowiczký palác v areálu Pražského hradu

erbAlianční erb nad hlavním vchodem Lorety se váže ke sňatku Eleonory Karolíny a Philippa Hyacintha z Lobkowicz.

Lobkowiczký palác je domovem vysoce ceněných Lobkowiczkých sbírek, nejstarších a největších soukromých sbírek v České republice. Muzeum nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat historii Evropy z jedinečné perspektivy urozeného rodu Lobkowiczů. Muzeum rozkládající se na ploše dvaadvaceti sálů prezentuje výběr toho nejlepšího z Lobkowiczkých sbírek včetně mnoha děl mezinárodního významu.

lobkowicz1

Ve výběru nechybí obrazy světoznámých malířů, jako jsou Canaletto, Bruegel starší, Cranach či Velázquez. Součástí sbírek jsou rodinné a královské portréty, porcelán, keramika i vzácné umělecké předměty z 13. až 20. století, stejně tak i rozsáhlá sbírka vojenských a loveckých pušek z 16. až 18. století, hudební nástroje a originální rukopisy od Beethovena a Mozarta, včetně Beethovenovy čtvrté a páté symfonie a Mozartovy instrumentace Händelova Mesiáše.

lobkowicz3

Portrétní galerie Lobkowiczko - Rožmberská

Prohlídku muzejní galerie si mohou návštěvníci zpříjemnit oblíbeným audio-průvodcem, který přibližuje důležité detaily evropských dějin i sedmisetletou historii rodu Lobkowiczů, včetně dramatického příběhu o tom, jak rodina dvakrát přišla o všechen svůj majetek (nejprve kvůli nacistům, později zásahem komunistického režimu) a vždy jej úspěšně získala nazpět. Audio-průvodce, jehož zapůjčení je zahrnuto v ceně vstupného, namluvili dvě generace rodiny Lobkowiczů a hlavní kurátor sbírek. Je zpracovaný velmi poutavě a obsahuje mnoho zajímavých informací. K dispozici je celkem v 9 jazykových mutacích a mezi návštěvníky se těší velké oblibě, proto ho vřele doporučujeme.

lobkowicz2

Úchvatný výhled z terasy Lobkowiczkého paláce na celou Prahu

Kombinovanou vstupenku do Lorety + Lobkowiczkého paláce lze zakoupin pouze ON-LINE v předprodeji Lobkowicz Events Management.