adventct

 

Obchodní podmínky 

platné pro akci
"Vánoční zvonohra na vlastní oči"

U příležitosti 325. výročí zprovoznění Loretánské zvonohry bude ve dnech 28.-30.12.2020 naprosto výjimečná příležitost prohlédnout si na vlastní oči barokní mechanismus v pohybu. Exkluzivní komentované prohlídky věže, první svého druhu v historii Lorety, budou začínat ve výše uvedené dny v 9.30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 a může se jich zúčastnit vždy jen 7 osob ve skupině. 

 

 

 Před zakoupením vstupenky prosíme všechny zájemce, aby zvážili své fyzické možnosti. Lidé, trpící strachem z výšek, závratí či fyzickým hendekepem, který by jim bránil výstupu na věž, by se prohlídky účastnit neměli. Tuto skutečnost, prosím, zvažte zejména v případě, že hodláte vstupenky darovat svým blízkým. Děkujeme za pochopení!

Zakoupením vstupenky na tuto akci vyjadřuje kupující,
že SOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI:

Účastníci akce musí být starší 8 let. Vstupenka zakoupená pro nezletilého účastníka musí být zakoupena spolu se vstupenkou pro zákonného zástupce tohoto účastníka. Akce se z bezpečnostních důvodů nemohou zúčastnit osoby trpící závratí a strachem z výšek, osoby pohybově znevýhodněné či jinak fyzicky hendikepované. Zakoupením vstupenky účastník výslovně souhlasí s tím, že během prohlídky bude vystupovat po visutém dřevěném schodišti, na které navazuje příkré schodiště s provazovými madly. 

Zakoupením vstupenky na tuto akci vyjadřuje kupující,
že BYL SEZNÁMEN S TĚMITO DOPORUČENÍMI:

Při výstupu na zvonici by měli mít účastníci z bezpečnostních důvodů obě ruce volné. Pokud budou chtít  fotografovat, doporučuje se mít fotoaparát zavěšený na popruhu, případně mít na oděvu dostatečně velké kapsy pro uložení kamery/mobilu. Tašky či kabelky bude možno před výstupem odložit do uzamykatelných schránek (velká zavazadla se nedoporučují). Dámám se doporučuje oblečení spíše vycházkového charakteru, sukně a vysoké podpadky nejsou z bezpečnostních i společenských důvodů vhodné.