orphenicaKdo je svatý?

výstava dětských prací

Nenechte si ujít výstavní projekt ve spojovacím mostku Lorety – dětské práce ze soukromé ZUŠ Orphenica na Pohořelci. Je úžasné, jak děti dokážou vnímat umělecká díla a atmosféru blízké Lorety. Obrazy svatých v ambitu poutního místa se staly inspirací pro řadu pozoruhodných výtvorů. Výstava bude zahájena v pondělí 22. června v 16.00 a navštívit ji můžete v rámci prohlídky Lorety po celé léto až do konce září. 

 

kdojesvaty rachel vojkov 13

P. Marie s Ježíškem, Rachel Vojáčková, 13 let

Kdo je svatý?

To je název výtvarného projektu ZUŠ Orphenica . Výstava bude ke zhlédnutí v době letních prázdnin v pražské Loretě. Umělecká škola sídlí na Pohořelci a Loretu mají děti v podstatě za rohem. Projekt  má dvě části. Jedna se týká svatých, kteří se nacházejí na oltářích a v kaplích ambitů Lorety. Děti se měly seznámit s povahou poutního místa. Chtěli jsme jim vysvětlit, co je to například atribut nebo relikvie, či jakým způsobem se může člověk svatým stát.

kdojesvaty irena ptov 10

sv. Václav, Irena Pátová, 10 let

 
 Druhá část se měla týkat hudby a historických hudebních nástrojů, protože Loreta získala v restituci zpět původní barokní  nástroje a měla být uspořádána velká hudební výstava. Tato část ale zůstala bohužel nedokončená, jelikož do hry vstoupil nechtěný spoluhráč. Epidemie Covidu 19, jež pořádně zamíchala kartami nám všem. Děti měly karanténní prázdniny, a tak nemohly na svých dílech 2 měsíce pracovat. Loreta přišla kvůli epidemii o návštěvníky a tím i o finanční prostředky. A také výstava o hudební tradici Lorety nemohla být letos realizována.

 kdojesvaty kristina cassidy 14

sv. Kristina, Kristina Cassidy, 14 let

Přesto jsme se rozhodli náš projekt představit veřejnosti, protože tímto způsobem chceme památku podpořit. Málokdo z Pražanů vejde dovnitř. Letošní zážitek strachu z nemoci nám může přiblížit pocity našich předků, kteří v době morových epidemií chodili právě sem, aby se pomodlili za zdraví své či svých bližních.

kdojesvaty elena vanov 9

sv. Kateřina, Elena Vanová, 9 let