kalich 1510

chalice 1510 1

Jediným pozdně středověkým dílem Loretánského pokladu je pozoruhodný stříbrný zlacený kalich, datovaný na dříku k r. 1510. Umělecké dílo daroval pokladu r. 1654 Kryštof Ferdinand Popel z Lobkowicz.

Tato zřejmě pražská zlatnická práce je zdobena kombinovanou technikou: koš kupy (vlastního těla nádoby) nese šestici polí střídavě modrého a červeného smaltu s kresebně pojatými postavami světců, Krista Trpitele a Panny Marie. Na šestilaločné noze jsou reliéfní polopostavy světců, lité a jemně cizelované. chalice 1510 4